ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike
PLAN RADA ZA OKTOBAR 2002.

UTORAK, 15. oktobar 2002. u 12:15 sati
prof. dr Dusan Adamovic, Matematicki fakultet, Beograd:

ULOGA NOVINSKE STAMPE U MATEMATICKOM I OPSTEM OBRAZOVANjU

Rezime: Neka razmisljanja povodom jednog clanka u "Politikinom magazinu".

UTORAK, 22. oktobar 2002. u 12:15 sati
prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet, Beograd:

OPET O BESKONACNOSTI

Rezime: Predavac nastavlja svoja razmisljanja o ovom pojmu.

UTORAK, 29. oktobar 2002. u 12:15 sati
Devetnaesti filozofsko-matematički susret

Tema:   PITANjE KRETANjA, RAZNOVRSNOG; I  VREME STARE GRCKE I RANOG SREDNjEG VEKA
Uvodne reci: prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet, Beograd, mr Irina Deretic, Filozofski fakultet Beograd.

            Filozofsko-matematicke susrete organizuju Srpsko filozofsko drustvo, Drustvo za cistu i primenjenu logiku i Seminar za istoriju i filozofiju matematike i mehanike Matematickog instituta SANU. Obicno se odrzavaju poslednjeg utorka u mesecu tokom zimskog i letnjeg semestra akademske godine na Seminaru za istoriju i filozofiju matematike Matematickog instituta SANU.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u biblioteci Matematickog instituta SANU ili sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic