ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2014.

PETAK, 3. oktobar 2014. u 14:00 sati
Zajednicki sastanak Odeljenja za matematiku i Seminara za istoriju i filozofiju matematike i mehanike
dr Menso Folkerts, Bavarska Akademija nauka, Minhen, Nemacka
PRAKTICNA RACUNICA U SREDNJEM VEKU I RENESANSI

Abstract: Sitacija u ranom srednjem veku 500-1100. Prevodi na latinski u 12 veku. Uloga univerziteta. Matematika izvan univerziteta, tzv. Abacisticka tradicija. Doprinos Abacisticke tradicije algebri.

dr Menso Folkerts, Bayerische Akademie, Munich, Germany
PRACTICAL ARITHMETIC IN THE MIDDLE AGES AND RENAISSANCE

Abstract: The early Middle Ages (ca. 500 - 1100 AD). The translation into Latin in the 13th century. The Universities. Mathematics outside universities: the abbaco tradition. The contribution of abbaco tradition to algebra.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić