ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Stohastics

 

PROGRAM


SEMINAR IZ STOHASTIKE
Matematicki institut SANU
Kneza Mihaila 35/1

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 2001.

Poslednjih godina primena stohastickih metoda u finansijskoj matematici je postala veoma popularna medju probabilistima. Zeleci da budemo u toku sa ovim relativno novim pravcem u nasoj oblasti, u letnjem semestru ce, stoga, vecina sastanaka Seminara za stohastiku biti posvecena ovoj oblasti.

Cetvrtak, 10. maj u 12 h.
1) dr Slobodanka Jankovic:
BINOMIAL METHODS AND INTRODUCTION TO EXOTIC AND PATH-DEPENDENT OPTIONS.

2) dr Miljana Jovanovic:
BARRIER OPTIONS, GENERAL APPROACH TO PATH-DEPENDENT OPTIONS.

Cetvrtak, 24. maj u 12 h.
1) dr Slobodanka Mitrovic:
ASIAN OPTIONS.

2) dr Milan Merkle:
NUMERICAL METHODS USED TO DETERMINE THE OPTION PRICE.

Slobodanka Jankovic i Svetlana Jankovic
rukovodioci seminara