ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Cryptology Seminar

 

PROGRAM


Seminar za kriptologiju
Plan rada za april:

Četvrtak, 21.05.2005., 11 časova
(OBRATITE PAZNJU NA PROMENJEN TERMIN)

Dr Pavle Blagojević
KLASIČNI KRIPTO SISTEMI I NJIHOVA KRIPTO ANALIZA

Sadržaj. Predavanje je posvećeno upoznavanju klasičnih kripto sistema poput: "shift, substitution, affine, Vigenere, Hill, Permutation and Stream" kripto sistema. Uz zajednički pogled na njih razmotrićemo i njihovu sigurnost u odnosu na moguće stepene opasnosti.

Prvo predavanje ima za cilj da kroz primere klasičnih kripto sistema ocrta probleme i zadatke moderne kriptografije kao i njihov odnos sa matematikom.

Uz elementaran pristup ceo kurs je prilagođen studentima i poslediplomcima koji se prvi put sreću sa kriptografijom.

sekretar seminara
Rados Bakic

Seminar se odrzava u Matematickom institutu SANU,
Ulica Kneza Mihaila 35/1, Sala 2.