ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Cryptology Seminar

 

PROGRAM


Seminar za kriptologiju
Plan rada za decembar:

Cetvrtak, 7.12.2000., 14 casova

Zoran Perisic:
"KOMPJUTER NA KVANT: NOVI IZAZOV ZA KRIPTOLOGIJU"

Sadrzaj. Multidisciplinarnost je sve vise potreba a ne moda-pa ce tako biti, dosta popularne price o jednoj novoj, buducoj generaciji kompjutera zasnovanoj na principima kvantne mehanike. Bice reci i o nizu fenomena koji karakterisu fiziku ovog veka: fotoelektricni efekat, spin, nuklearna magnetna rezonanaca,difrakcije X-zracenja-da bi se priblizili principima rada takvih kompjutera.

Cetvrtak, 14.12.2000., 14 casova

Nema sastanka seminara

Cetvrtak, 21.12.2000., 14 casova

Dr Miodrag Zivkovic
RIJNDAEL KAO AES-NOVI STANDARD ZA SIFROVANJE

Nedavno je u SAD zavrsen konkurs na kome je od vise kandidata za AES(Advanced Encription Standard) izabran belgijski algoritam Rijndael. Autori najbolje ocenjenog resenja su Joan Daemen i Vincent Rijmen. Ozbiljan nedostatak prethodnog standarda, algoritma DES, bila je nedovoljna velicina kljuca (svega 56 bita) sto je omogucilo efektivno dekriptovanje (odredjivanje kljuca polazeci od ulaznog i izlaznog bloka). Algoritam Rijndael ima promenljivu duzinu kljuca (128, 192 ili 256 bita), kao i promenljivu duzinu bloka (128,192 ili 256 bita) nezavisno od duzine kljuca. Ostale prednosti ovog algoritma su simetricna i paralelna struktura, kao i pogodnost za realizaciju modernim procesorima, specijalizovanim hardverom ili u pametnim karticama (koje karakterise mala memorija). Dosadasnji pokusaji kriptoanalitickih napada na ovaj algoritam su bili bezuspesni.

Cetvrtak, 28.12.2000., 14 casova

Nema sastanka seminara

sekretar seminara
Rados Bakic

Seminar se odrzava u Matematickom institutu SANU,
Ulica Kneza Mihaila 35/1, Sala 2.