ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Cryptology Seminar

 

PROGRAM


Seminar za kriptologiju
Plan rada za maj:

Cetvrtak, 10.05.2001., 14 casova

Dr Miodrag Mihaljevic, Matematicki institut SANU:
"O DVA TEKUCA PROJEKTA U OBLASTI KRIPTOLOGIJE U EVROPI I JAPANU"
(ON TWO CURRENT RESEARCH CRYPTOPROJECTS IN EUROPE AND JAPAN)

Sadrzaj. Cilj predavanja je da ukaze na dva tekuca istrazivacka projekta u oblasti kriptologije: Evropski projekat pod nazivom NESSIE i Japanski projekat pod nazivom CRYPTREC. Ova dva projekta ilustruju aktuelne istrazivacke trendove i predstavljaju koristan putokaz za uoblicavanje nasih istrazivackih projekata u oblasti primenjene matematike.

Cetvrtak, 17.05.2001., 14 casova

Dr Miodrag Mihaljevic, Matematicki institut SANU:
"O NOVIM REZULTATIMA U KRIPTOANALIZI DVE KLASE GENERATORA PSEUDOSLUCAJNIH NIZOVA"
(ON ADVANCES IN CRYPTANALYSIS OF TWO CLASSES OF KEYSTREAM GENERATORS)

Sadrzaj. Prikazuju se novi rezultati u kriptoanalizi dve klase kriptografskih generatora pseudoslucajnih nizova: nelinearnog kombinatora i nelinearnog filtra. Kao ilustrativni primeri ukazuju se rezultati kriptoanalize jednog predloga prilozenog NESSIE projektu i jednog predloga prilozenog CRYPTREC projektu.

sekretar seminara
Rados Bakic

Seminar se odrzava u Matematickom institutu SANU,
Ulica Kneza Mihaila 35/1, Sala 2.