ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA APRIL 2003.

CETVRTAK, 03. april 2003. u 17 sati
dr Zoran Rakic
"Nekomutativna geometrija"

dr Stevan Pilipovic
"Nelinearna distribuciona geometrija"

CETVRTAK, 10. april 2003. u 17 sati
dr Zoran Rakic
"Nekomutativna geometrija"

dr Stevan Pilipovic
"Nelinearna distribuciona geometrija"

CETVRTAK, 17. april 2003. u 17 sati
mr Srdjan Vukmirovic
"Osnove kombinatorne geometrije"

CETVRTAK, 24. april 2003. u 17 sati
Vojislav Pantic
"Teselacije na torusu"

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u biblioteci Matematickog instituta SANU ili sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric