ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA APRIL 2014.

ČETVRTAK, 3.4.2014. u 17:15, sala 301f, MI
Mirjana Djoric (Matematicki fakultet)
PODMNOGOSTRUKOSTI KODIMENZIJE DVA

Apstrakt: Iako je izucavanje podmnogostrukosti kodimenzije dva odavno zapoceto, jos uvek je aktuelno. Bice prikazano nekoliko rezultata iz ove oblasti.

ČETVRTAK, 10.4.2014. u 17:15 casova, sala 301F, MI
Eberhard Malkowskya, Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Fatih University
Vesna Velickovic, Department of Computer Science, Faculty of Science and Mathematics, University of Nis

SUMMABILITY, COMPACTNESS AND VISUALISATIONS
Abstract. The theory of matrix transformations is a wide and important eld in modern summability theory. It focuses on establishing necessary and sufficient conditions on the entries of an innite matrix to be a map between given sequence spaces. We present a survey of the most important concepts and methods applied in the solutions of these tasks. Those characterisations and the Hausdormeasure of noncompactness can be applied to determine various classes of compact matrix operators between certain sequence spaces. Finally we visualise some of our presented results.

ČETVRTAK, 17.4.2014. u 18:00, sala 301f, MI
Dejan Urosevic, Matematicki fakultet, Univerzitet u Beogradu
MIKROTALASNO POZADINSKO ZRACENjE

Apstrakt: U prvom delu ovog predavanja ce biti objasnjeno kako nastaje Mikrotalasno pozadinsko zracenje i kako je prvi put detektovano. U nastavku ce biti reci o nekoliko projekata koji su doprineli boljem razumevanju Univerzuma kao celine, a iz direktnih posmatranja Mikrotalasnog pozadinskog zracenja, sa posebnim osvrtom na nedavno zavrsenu misiju PLANCK.

NAPOMENA: Vreme pocetka predavanja: 18 casova

ČETVRTAK, 24.4.2014. u 17:15, sala 301f MI SANU
Monica Moulin Ribeiro Merkle - Institute of Mathematics, Federal University of Rio de Janeiro, Brasil
Title: Drops trapped between two parallel planes

Abstract: We will discuss the geometry of two models of drops of liquid trapped between two parallel planes, with and without the existence of gravity. We begin reviewing some background history of the objects that we'll work. We proceed introducing the variational problems for the models with and without gravity. As a conclusion, we give some known answers and open questions to the solutions of such problems.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic