ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2007.

CETVRTAK, 6. decembar 2007. u 17 sati
V.A. Vujicic
GEOMERIZACIJA MEHANIKE ILI MEHANIZOVANJE GEOMETRIJE.

Kratak sadrzaj: Tema je maltene cudna. Odavna se ceni, kao visi stepen nauke, geometrizacija mehanike. Sa tim velikim zalagajem geometrija je dobila, da ne kazhemo izgubila, svoj identitet. Kao takva omogucila je fizicarima, a sa nima i filozofima, ta tumace svet na osnovu nesamosaglasne teorije. Ovdese pokusava da se ucine jasnim: razumski i svarni brojevi, geometrijske tacke i tacke matematicke mehanike, dimenzija geometrije i dimenzije mehanike; vektori i njihovo sabiranje; poimanje visemernih (visedimenzionih) vektorskih ``prostora'' i osnovnih, bitnih metrichkih tenzora geometrije i analitichke mehanike. Frmalna sloboda ili uzrocna posledica prosirenja ili skracenja mnogostrukosti (strukovi kao povezano pruce ili listovi) ili mnogoobraznosti (nacini kao obrazi, na.pr. jednoobrazan). Skupovi nezavisnih koordinata, prirodnog parametra ili skupovi nezavisnih fnkcija od jedne nezavisno promenljive. Iznad svega diskusija srpskim jeziko.

CETVRTAK, 13. decembar 2007. u 17 sati
Zoran Rakic
Osermanove mnogostrukosti (II deo)

CETVRTAK, 20. decembar 2007. u 17 sati
Zoran Rakic
Osermanove mnogostrukosti (III deo)

CETVRTAK, 27. decembar 2007. u 17 sati
Vladica Andrejic
Osermanove mnogostrukosti (IV deo)

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Srdjan Vukmirovic