ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2012.

ČETVRTAK, 06.12.2012. u 17 sati, sala 301F, MI
Ivan Dimitrijevic, Matematicki Fakultet Beograd
NONLOCAL MODIFICATION OF GRAVITY AND GALILEONS

ABSTRACT: We investigate nonlocal modification of gravity with the main term of the form $R F(\Box)R$. We present some cosmological solutions for the FLRW metric. We will also make a connection of this work with galileon theory.

ČETVRTAK, 13.12.2012. u 17 sati, sala 301f, MI
Jelena Grujic, Matematicki Fakultet Beograd
NONLOCAL MODIFIED GRAVITY

ABSTRACT: We consider nonlocal Lagrangian without matter in the form $ S = \int ( R/(16 pi G) + c/2 R F(\Box)R - 2 \Lambda) \sqrt{-g} d^4x $, where $\Box = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_{\mu}\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_{\nu}$, $ F(\Box) $ is an analytic function and $ c $ is a constant. We will give some new cosmological solutions.

ČETVRTAK, 20.12.2012.
Nece se odrzati Seminar zbog proslave Matematickog Fakulteta.

ČETVRTAK, 27.12.2012. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Prof.dr Veljko A. Vujicic
RAZLIKA O VEKTORU U VEKTORSKOM I TENZORSOM RACUNU

APSTRAKT: U strucnoj i naucnoj literaturi postoje dva bitna pojma vekora; jedan u vektorskom racunu, i drugi u skalarnom koordinatnom-tenzorskom racunu. Posledica toga je nesaglasje izmedju matematicara o pojmu vektora i njegovoj primeni. Ovde se nalazi sustinska sprega ta dva pojma.

Predlaze se za diskusiju uvodjnje pojma "KRIVI VEKTOR", to olaksava primenu vektora invarijantno u odnosu na krivolinijske sisteme koordinata.

Ovaj "krivi vektor" podseca na jednog vrlom, cenjenom i uspenom nasem matematiru koji predlagao je da se uvede pojam krivolinijskog vektora.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic