ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MART 2005.

ČETVRTAK, 10. mart 2005. u 17 sati
Prof Mirjana Djorić
CHEN-OVA NEJEDNAKOST

ČETVRTAK, 17. mart 2005. u 17 sati
Prof Neda Bokan
PRIKAZ RADA "HARMONICITY AND MINIMALITY OF ORIENTED DISTRIBUTIONS" AUTORA O. GIL-MEDRANO, J. C. GONZALEZ-DAVILA, L. VANHECKE

ČETVRTAK, 24. mart 2005. u 17 sati
dr Branko Dragović, Institut za fiziku
SVETSKA GODINA FIZIKE:
100 GODINA SPECIJALNE I 90 GODINA OPSTE TEORIJE RELATIVNOSTI

ČETVRTAK, 31. mart 2005. u 17 sati
Monica Moulin Ribeiro Merkle, Federal University of Rio de Janeiro
A VARIATIONAL PROBLEM FOR PRESCRIBED MEAN CURVATURE SURFACES WITH FREE BOUNDARY

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric