ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA MART 2021.

 

ČETVRTAK, 04.03.2021. u 17:15, sala 821, (V sprat) na Matematičkom fakultetu
Predavač: Miloš Petrović, Poljoprivredni fakultet u Kruševcu Univerziteta u Nišu
MNOGOSTRUKOSTI SA NESIMETRIČNOM LINEARNOM POVEZANOŠĆU
Najpre ćemo dati pregled poznatih rezultata koji se tiču nesimetrične linearne povezanosti i odgovarajućih krivinskih tenzora.
Zatim ćemo razmatrati neke specijalne mnogostrukosti sa nesimetričnom linearnom povezanošću, među kojima su i uopšteni Rimanovi prostori u Ajzenhartovom smislu.
Izlaganje proširujemo uopštenim skoro Ermitskim i para-Ermitskim mnogostrukostima i završavamo primerima uopštenih Kelerovih i para-Kelerovih mnogostrukosti u Ajzenhartovom smislu.Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic