ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MAJ 2006.

CETVRTAK, 04. maj 2006. u 17 sati
dr Zoran Rakic, Matematicki fakultet, Beograd
Sastanak ucesnika Projekta 144032D.

Na ovom sastanku bice reci o naucnim ciljevima Projekta 144032D, o uspesnosti projekta, o trosenju sredstava za materijalne troskove i slicno.

CETVRTAK, 11. maj 2006. u 17 sati
mr Miljan Knezevic, Matematicki fakultet, Beograd
Modelling the yield curve dynamics - Information geometry -

Financial markets became very large, thus the prices and the interest rates evolve during the time following some chaotic processes. We introduce some popular multi-factor continuous time models to derive the short term rate curve and pure discount rate curve for pricing the fixed income securities. Also, we give some geometric interpretation and Hilbert space dynamics for term structure.

CETVRTAK, 18. maj 2006. u 17 sati
Prof. M. I. Zelikin, MGU, Moskva
Geometry of infinite dimensional Grassmann-Sato manifold and generalized cross-ratio

CETVRTAK, 25. maj 2006. u 17 sati
Ljubica Boskovic, Matematicki fakultet, Beograd
Hiperkelerova redukcija

Koristeci Marsden-Weinstein-ovu redukciju za simplekticke mnogostrukosti moguce je od jedne hiperkelerove mnogostrukosti dobiti nove hiperkelerove mnogostrukosti. Na predavanju ce biti dat dokaz te cinjenice i primeri.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric