ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2004.

CETVRTAK, 04. novembar 2004. u 17 sati
Ilija Lukacevic
Ortogonalni komplementi i njihova deformacija u rimanskoj metrici

CETVRTAK, 11. novembar 2004. u 17 sati
Gabrijela Grujic
Teorija podprostora u Mironovom oskulatornom prostoru viseg reda

Jelena Stojanov
Teorija sprejeva i antisprejeva u podprostorima Mironovog oskulatornog prostora viseg reda

CETVRTAK, 18. novembar 2004. u 17 sati
dr Zoran Rakic
F_q[Mat_2], F_q[GL_2] i F_q[SL_2] kao kvantovane univerzalne omotacke algebre

CETVRTAK, 25. oktobar 2004. u 17 sati
Aleksandar Sebekovic
Skoro kompleksne podmnogostrukosti sfere S^6

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric