ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2017.

 

ČETVRTAK, 02.11.2017. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Marijana Babić
LEFT INVARIANT GEOMETRY OF COMPLEX HYPERBOLIC SPACE
The purpose of this paper is to research the geometry of complex hyperbolic space as a Lie group. We give a complete classification of the left invariant Riemannian metrics on CHn up to automorphisms. In the case of complex hyperbolic plane CH2, we give a classification of all Hermitian, left invariant complex structures with respect to these metrics. We show that the only Kahler structure on CH2 is the standard one. Finally, we examine the geometry of CH2 equipped with the left invariant metrics: curvature properties, self-duality and holonomy.


ČETVRTAK, 16.11.2017. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Andrijana Dekić, Matematički Fakultet
LEFT INVARIANT GEOMETRY OF COMPLEX HYPERBOLIC SPACE
The purpose of this paper is to research the geometry of complex hyperbolic space as a Lie group. We give a complete classification of the left invariant Riemannian metrics on CHn up to automorphisms. In the case of complex hyperbolic plane CH2, we give a classification of all Hermitian, left invariant complex structures with respect to these metrics. We show that the only Kahler structure on CH2 is the standard one. Finally, we examine the geometry of CH2 equipped with the left invariant metrics: curvature properties, self-duality and holonomy.
Na prethodnom predavanju 02.11. Marijana Babic je predstavila deo o automorfizmima grupa i klasifikaciji metrika, a na ovom predavanju ce biti predstavljen deo o klasifikaciji kompleksnih struktura na CH2 i njihovoj "ekvivaljentnosti".


ČETVRTAK, 23.11.2017. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Miodrag Mateljević, Matematički Fakultet
AHLFORS-SCHWARZ LEMMA, HYPERBOLIC GEOMETRY, THE CARATHEODORY AND KOBAYASHI METRICS
We will give a review about some properties of hyperbolic metrics and various of Schwarz lemma.


ČETVRTAK, 30.11.2017. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Jelena Stanković, Učiteljski Fakultet
NEW COSMOLOGICAL SOLUTIONS IN NONLOCAL MODIFIED GRAVITY
We consider model of nonlocal gravity, given by the following action $S= \frac{1}{16\pi G}\int\sqrt{R-2\Lambda}F(\Box)\sqrt{R-2\Lambda}\sqrt{-g}d^{4}x$, where $R$ is Ricci scalar curvature, $\Lambda$ cosmological constant and $F(\Box)=1+\sum_{n =1}^{\infty}f_{n}\Box^{n}$. The corresponding Einstein equations of motion are derived and presented. Using ansatze we can solve equations of motion and get some cosmological solutions.
Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic