ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za april 2008.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 04.04.2008. U 15:00
Aleksandar Perović
PRIKAZ ČLANKA: PROBABILITY LOGIC BY DOUGLAS N. HOOVER-NASTAVAKČETVRTAK, 11.04.2008. U 15:00
Aleksandar Perović
VEROVATNOSNE LOGIKE GENERISANE T-NORMAMAČETVRTAK, 18.04.2008. U 15:00
Petar Maksimović
O CERCOVOJ TEORIJI ISKAZNIH FUNKCIJA S MOGUĆIM PRIMENAMA U DEFAULT ZAKLJUČIVANJIMABeograd, 2008.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković