ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za april 2012.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 05.04.2012. U 15:15
Miloš Milovanović
SAMOORGANIZACIJA U SKRIVENOM MARKOVLJEVOM MODELU OBRADE SIGNALAČETVRTAK, 12.04.2012. U 15:15
Aleksandar Perović
ČETVRTAK, 19.04.2012. U 15:15
Aleksandar Perović
DINAMIČKE LOGIKEČETVRTAK, 26.04.2012. U 15:00
Lazar Velimirović i Miodrag Đorđević
FAKTORSKA ANALIZA

Beograd, 2012.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković