ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za april 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 3.4.2014. U 15:00
Sinisa Tomovic
MODALNE LOGIKE ZNANJA

ČETVRTAK, 11.4.2014. U 15:00
Milan Todorovic
TEMPORALNE LOGIKE


ČETVRTAK, 24.4.2014. U 15:00
Dragana Dodera
O JEDNOM UOPSTENJU VEROVATNOSNE ARGUMENTACIJE

Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković