ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za DECEMBAR 2018.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

CETVRTAK, 13.12.2018. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Perović, Saobraćajni fakultet
VEROVATNOSNI POGLED NA RELACIJU POSLEDICE


CETVRTAK, 20.12.2018. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miloš Laban
O ESENCIJALNOM PARADOKSU POSMATRAČA BESKONAČNOSTI


CETVRTAK, 27.12.2018. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Rašković, Matematički institut SANU
O STAVOVIMA POTPUNOSTI ZA LOGIKE
Razmatraće se odnos između više logika, počev od predikatske prvog reda, pa do predikatskih višeg reda sa među-logikama (infinitarne, sa generalisanim kvantorima). Poseban osvrt će biti dat na značaj henkinizacije i vrste modela.


Beograd, 2018.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković