ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za DECEMBAR 2019.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 07.11.2019. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Radoš Bakić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
O NEKIM NEJEDNAKOSTIMA U KOMPLEKSNOM DOMENU
Na predavanju će biti reči o nekim nejednakostima u kompleksnom domenu koje su u vezi sa simetričnim polinomima. Takođe će biti prikazani neki rezultati naših matematičara u ovoj oblasti (Adamović, Đoković).


Beograd, 2019.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković