ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za FEBRUAR 2020.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 06.02.2020. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Radoš Bakić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
SEĆANJE NA AKADEMIKA BLAGOVESTA SENDOVA
Krajem januara iz Bugarske je stigla tužna vest o smrti bugarskog akademika i počasnog člana SANU, Blagovesta Sendova. Profesor Sendov će ostati upamćen kao veliki prijatelj Srbije, koji je ovde imao veliki broj prijatelja i saradnika. U matematičkom svetu on je poznat po hipotezi koja nosi njegovo ime i koja je još uvek nerešena. Na predavanju će biti reči o samoj hipotezi i njenom statusu. Takođe će kroz anegdote biti evocirane uspomene na susrete sa profesorom Sendovim prilikom njegovih poseta Srbiji.

ČETVRTAK, 13.02.2020. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Rašković, Matematički institut SANU
Aleksandar Perović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

SLOBODNA TEMA
Diskusija o daljim pravcima razvijanja logika sa operatorima potvrđivanja i nezavisnosti.

ČETVRTAK, 20.02.2020. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miloš Laban
Aleksandar Perović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

MATEMATIČKA BEZBEDNOST I JEDAN OPŠTI KRITERIJUM ZA ODREĐIVANJE DOVOLJNO VELIKOG BROJA U PRAKSI
...

ČETVRTAK, 27.02.2020. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miloš Laban
MATEMATICKA DEFINICIJA POJMA MATEMATICKA BEZBEDNOST SA GLAVNIM PRIMERIMA
U radu se jezikom matematičke logike i teorije verovatnoće uvodi pojam matematičke bezbednosti kao čisto matematički pojam, a na osnovu problematike, koja je već opisno izložena u prošli četvrtak. U radu će se pokazati da uobičajeni glavni slučajevi bezbednosti koja se tiče IKT tehnologija, a sa stanovišta matematičke bezbednosti, imaju očekivane vrednosti. Dakle, postojeće teorijske postavke se novim pojmom "matematička bezbednost" objedinjuju i generalizuju.


Beograd, 2020.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković