ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za JANUAR 2018.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 11.01.2018. u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Raskovic, Matematički institut SANU
OD PITAGORE DO KANTORA. OD PRIRODNOG DO RELANOG BROJA.


ČETVRTAK, 18.01.2018. u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Perovic
O JEDNOJ VARIJANTI SRPSKO-RUSKOG PRAVILA
Na predavanju ce biti reci o primenama srpsko-ruskog pravila na aksiomatizaciju prebrojivih struktura prvog reda, tj. o predikatskoj logici ciji su jedini modeli najvise prebrojive strukture prvog reda.


ČETVRTAK, 25.01.2018. u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Radoš Bakić
SRPSKI JEZIK - JEDAN POGLED U PROŠLOST
Predavanje se tematski nadovezuje na ranija predavanja iz ciklusa. Tema predavanja je veza srpskog i mongolskog jezika. Biće demonstrirano kako jedan takav jezik kao što je mongolski može biti koristan za razumevanje semantike srpskog jezika. Tako na primer, biće objašnjena veza između reči duga (kao nebeski fenomen) i dug, dugovati.Beograd, 2017.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković