ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za JANUAR 2020.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 09.01.2020. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Rašković, Matematički institut SANU
O OSNOVAMA OSNOVA MATEMATIKE
Biće govora o sinergiji aksioma beskonačnosti i partitivnog skupa, kao i o mogućnosti Vopenkine alternativne teorije skupova sa svedokom.

ČETVRTAK, 16.01.2020. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Radoš Bakić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
SLOBODNA TEMA
...

ČETVRTAK, 23.01.2020. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Šejla Dautović, Matematički institut SANU
REASONING ABOUT DEGREES OF CONFIRMATION
In this lecture, we present a probabilistic logic for reasoning about degrees of confirmation. We provide a sound and strongly complete axiomatization for the logic. We show that the problem of deciding satisfiability is in PSPACE.

ČETVRTAK, 30.01.2020. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Šejla Dautović, Matematički institut SANU
REASONING ABOUT DEGREES OF CONFIRMATION (nastavak)
In this lecture, we present a probabilistic logic for reasoning about degrees of confirmation. We provide a sound and strongly complete axiomatization for the logic. We show that the problem of deciding satisfiability is in PSPACE.


Beograd, 2019.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković