ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za jul 2012.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 05.07.2012. U 15:15
dr Miodrag Mihaljević (kriptologija)
dr Nebojša Ikodinović (dorinos verovatnosnih logika)
dr Zoran Ognjanović( izveštaj sa konferencije iz Dubrovnika)

ČETVRTAK, 12.07.2012. U 15:15
Dr Nebojša Ikodinović
DOPRINOS VEROVATNOSNIH LOGIKAČETVRTAK, 19.07.2012. U 15:15
Dragan Doder
DEFAULT LOGIKE

Beograd, 2012.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković