ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za jul 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 3.7.2014. U 15:00
Tatjana Miljkovic
ESTIMATING INCOMPLETE INFORMATION IN THE DATA USING EM ALGORITHM
Expectation Maximization (EM) algorithm is a powerful tool for recovery of missing data and estimation of incomplete information in the data. A novel application of the EM algorithm is proposed for modeling censored regression. Parameter estimates, variability assessment, and model selection are summarized in multiple regression settings using a normal model. New formulas for measuring model utility and model diagnostics are derived based on the EM algorithm. They include reconstructed coefficient of determination, Jackknife residuals, test for the outlier detection, and influence diagnostics based on one-step deletion method. The proposed methodology is tested using three real data sets.

Dr. Tatjana Miljkovic is an Assistant Professor of Practice in the Department of Statistics at North Dakota State University (NDSU), USA. She earned her Bachelor Degree in Mechanical Engineering from University of Belgrade, Serbia, M.S. in Applied Mathematics from University of Illinois in Urbana .Champaign, USA, M.B.A. and Ph.D. in Applied Statistics from NDSU. Prior to joining faculty at NDSU, Dr. Miljkovic worked for 12 years in the industry sector. Her research interests include mixture modeling, application of the EM algorithm, and Bayesian statistics.


ČETVRTAK, 10.7.2014. U 15:00
dr Aleksandar Perovic
DEFAULT RELACIJE - VEROVATNOSNE INTERPRETACIJE


ČETVRTAK, 17.7.2014. U 15:00
Mira Paskota
A STATISTICAL APPROACH TO THE CHOICE OF THE OPTIMAL PARAMETERS FOR THE DIAGNOSIS OF SOME CONNECTIVE TISSUE DISEASES

Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković