ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za jun 2012.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 07.06.2012. U 15:15
Dragan Doder
ČETVRTAK, 14.06.2012. U 15:15
Dr Nebojša Ikodinović
VEROVATNOSNE LOGIKE ZA MODELIRANJE DEFAULT ZAKLJUČIVANJAČETVRTAK, 21.06.2012. U 15:15
Marija Milojević
PRIKAZ KONFERENCIJA NEMONOTONIH I DESKRIPTIVNIH LOGIKAČETVRTAK, 28.06.2012. U 15:00
Aleksandar Perović

Beograd, 2012.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković