ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za jun 2013.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 13.06.2013. U 15:00
SASTANAK U VEZI PROJEKTAČETVRTAK, 20.06.2013. U 15:00
Sinisa Tomovic
ZAKLJUCIVANJE I UCENJE U VEROVATNOSNIM LOGICKIM PROGRAMIMA POMOCU TEZINSKIH BULOVSKIH FORMULA

Na predavanju ce se govoriti kako se neki klasicni zadaci ucenja i zakljucivanja preuzeti iz grafickih modela mogu obradjivati i u verovatnosnim logickim programima. Bice izlozen algoritamski postupak za konverziju takvih programa, za dati upit i dokaze, u odgovarajucu tezinsku Bulovsku formulu, i njena dalja obrada do efektivnog izracunavanja verovatnoce. Bice pokazan i postupak za procenu parametara programa pri razlicitim (parcijalnim) interpretacijama.

ČETVRTAK, 27.06.2013. U 15:00
Vladimir Srdanovic i Marko Sosic
SISTEM ZA PODRSKU MEDICINSKOM ODLUCIVANJU NA NOVOJ PLATFORMI C#

Beograd, 2013.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković