ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za JUN 2018.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 07.06.2018. u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Nebojsa Ikodinovic
METRICKI PROSTORI I LOGIKAČETVRTAK, 14.06.2018. u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Ivana Atanasovska, Matematički institut SANU, Beograd
BIOMIMETIKA – PRIRODA KAO INSPIRACIJA ZA OPTIMALNA REŠENJA
Ovo predavanje ističe neophodnost našem povratku prirodi kao inspiraciji za rešavanje matematičkih i mehaničkih problema. U predavanju će biti na ilustrativan način prikazan veliki broj primera biljnih i životinjskih vrsta kod kojih se priroda kroz evoluciju poigrala brojevima i geometrijskim oblicima na način koji ljudski um tek otkriva. I ne slučajno, poslednjih godina veliki razvoj doživljavaju nove naučne discipline koje koriste tradicionalne matematičke metode, ali istovremeno i potpuno nove multidisciplinarne pristupe. U predavanju ćemo se u skladu sa prikazanim primerima posebno osvrnuti na biomimetiku kao novi okvir za rešavanje velikog broja praktičnih problema primenjene mehanike. U tom smislu, pokušaćemo da u predavanju damo odgovor i na pitanje zašto je upravo sada trenutak da se posvetimo ovim istraživanjima.


ČETVRTAK, 21.06.2018. u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Radoš Bakić
SRPSKI JEZIK - JEDAN POGLED U PROŠLOST
Tema predavanja je semantička veza između pojmova ŠAMPION i ŠAMPANJAC, čija je sintaksna sličnost očigledna. Ispostavlja se da se u ovoj vezi krije jedan planetarni fenomen o kome će takođe biti reči.


Beograd, 2018.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković