Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za JUN 2021.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 14h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

Video prenos predavanja možete pratiti putem linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/Ys65rKpRmPC99kvpx
Ukoliko želite da aktivno učestvujete (u smislu vaših eventualnih pitanja ili komentara) možete se prijaviti putem registracione forme na ovom linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/gvS3adhP2bTJ8ZuDT

 

ČETVRTAK, 03.06.2021. u 14:00, On-line
Radoš Bakić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
SLOBODNA TEMA
...

ČETVRTAK, 10.06.2021. u 14:00, On-line
Radoš Bakić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
TEOREMA KOINCIDENCIJE ZA SIMETRIČNE POLINOME
Teorema koincidencije (Coincidence theorem) za simetrične linearne polinome je jedna od glavnih teorema geometrije polinoma koja ima svoje anologone i u drugim strukturama. Iz nje se može izvesti niz važnih teorema u ovoj oblasti (Gaus-Lukas teorema, teorema Grejsa itd.), a i šire. Na predavanju će biti dati neki primeri za ovo, a takođe će biti prikazani neki njeni ekvivalenti i uopštenja.

ČETVRTAK, 17.06.2021. u 14:00, On-line
Dejan Lekić, međunarodni ekspert u oblasti zaštite životne sredine
PREDSTAVLJANE APLIKACIJE xEco Vazduh - PRIKAZ PODATAKA O KVALITETU VAZDUHA U REALNOM VREMENU
Aplikacija xEco Vazduh ("eXtreme ECOlogy" - Ekstremna ekologija) prikazuje Evropski Indeks kvaliteta vazduha u Republici Srbiji koristeći podatke o koncentracijama pet zagađujućih materija: Suspendovanih čestica prečnika do 10 i 2,5 mikrona (PM10 i PM2.5), sumpor dioksida (SO2), azot dioksida (NO2) i prizemnog ozona (O3). Prikazuju se merenja agregirana na časovnom i dvadesetčetvoro­časovnom nivou iz mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha (preuzeta sa nacionalnog portala otvorenih podataka) kao i indikativna merenja koncentracija PM10 i PM2,5 suspendovanih čestica iz javno dostupnih baza podataka o kvalitetu vazduha u realnom vremenu ( luftdaten.info). Vrednovanje i rangiranje kvaliteta vazduha vrši se prema metodologiji primenjenoj na portalima "European Air Quality Index" i "Up-to date Air Quality Data" kojima upravlja Evropska agencija za životnu sredinu (EEA - European Environment Agency), uvođenjem raspona indeksa kvaliteta vazduha u 6 kategorija.

Obavezno je nošenje maski i održavanje distance. Broj prisutnih na predavanju ograničen na najviše 10 (uključujući i predavača).

Beograd, 2020.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković