ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za mart 2009.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 07.03.2009. U 15:15
M. Rašković, A.Perović
ZAKLJUČIVANJE PO PRESEDANU-PRED. SLU&#ČAJČETVRTAK, 12.03.2009. U 15:00
N.Ikodinović
MERLJIVE LOGIKE
D. Doder
NEKA PRAVILA ZAKLJUČIVANJA PO PRESEDANUČETVRTAK, 19.03.2009. U 15:00
Nebojša Ikodinović
MERLJIVE LOGIKE 2ČETVRTAK, 26.03.2009. U 15:00
Dragan Doder
VEROVATNOSNI MODELI ZA NEMONOTONE LOGIKE

Beograd, 2009.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković