Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za mart 2017.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 02.03.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Rašković, MI SANU
KAKAV BI KOSMOS MOGAO DA BUDE (sa verovatnoćom 1)


ČETVRTAK, 09.03.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
dr Dragan Doder
LOGIKA ZA TEMPORALNO VEROVANJE I PLANIRANJE - POTPUNOST, REVIZIJA VEROVANJA I TEOREMA REPREZENTACIJE
U izlaganju ce biti predstavljena jednostavna modalna logika sa parametrizovanim vremenom, pogodna za formalizovanje verovanja i planranja akcija. U prvom delu izlaganja ce biti skiciran dokaz teoreme potpunosti, a u drugom delu ce biti predstavljena teorema reprezentacije za reviziju verovanja u AGM stilu.


ČETVRTAK, 16.03.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
nauc. sav. Milan S. Dimitrijevic
NASTANAK UNIVERZUMA I NJEGOVA KONAČNA SUDBINA
Razmotrice se kako je nas univerzum nastao i evoluirao tokom vremena, kao i dokazi koji su omogucili da rastumacimo njegovu istoriju i otkrica koja su dozvolila da nazremo njegovu dalju buducnost. Diskutovace se i razlicite hipoteze i teorije o njegovoj daljoj evoluciji i konacnoj sudbini.


ČETVRTAK, 23.03.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
prof. dr Aleksandar Perovic
O FINITARNIM AKSIOMATIZACIJAMA VEROVATNOSNIH LOGIKA


ČETVRTAK, 30.03.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
dr Nebojsa Ikodinovic
INFINITARNE VEROVATNOSNE LOGIKEBeograd, 2017.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković