ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za mart 2017.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 02.03.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Rašković, MI SANU
KAKAV BI KOSMOS MOGAO DA BUDE (sa verovatnoćom 1)


ČETVRTAK, 09.03.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
dr Dragan Doder
LOGIKA ZA TEMPORALNO VEROVANJE I PLANIRANJE - POTPUNOST, REVIZIJA VEROVANJA I TEOREMA REPREZENTACIJE
U izlaganju ce biti predstavljena jednostavna modalna logika sa parametrizovanim vremenom, pogodna za formalizovanje verovanja i planranja akcija. U prvom delu izlaganja ce biti skiciran dokaz teoreme potpunosti, a u drugom delu ce biti predstavljena teorema reprezentacije za reviziju verovanja u AGM stilu.


ČETVRTAK, 16.03.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
nauc. sav. Milan S. Dimitrijevic
NASTANAK UNIVERZUMA I NJEGOVA KONAČNA SUDBINA
Razmotrice se kako je nas univerzum nastao i evoluirao tokom vremena, kao i dokazi koji su omogucili da rastumacimo njegovu istoriju i otkrica koja su dozvolila da nazremo njegovu dalju buducnost. Diskutovace se i razlicite hipoteze i teorije o njegovoj daljoj evoluciji i konacnoj sudbini.


ČETVRTAK, 23.03.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
prof. dr Aleksandar Perovic
O FINITARNIM AKSIOMATIZACIJAMA VEROVATNOSNIH LOGIKA


ČETVRTAK, 30.03.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
dr Nebojsa Ikodinovic
INFINITARNE VEROVATNOSNE LOGIKEBeograd, 2017.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković