ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za maj 2011.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 05.05.2011. U 15:15
Nebojša Ikodinović
DEFAULT LOGIKE NAD KONAČNIM SKUPOM ISKAZNIH SLOVAČETVRTAK, 12.05.2011. U 15:00
Rakočević Goran
DATA MINING U MEDICINI (I DEO)ČETVRTAK, 19.05.2011. U 15:00
Nebojša Ikodinovič
KONTINUALNE LOGIKEČETVRTAK, 26.05.2011. U 15:00
Goran Nenadić
DATA MINING I SISTEM ZA PODRŠKU U ODLUČIVANJU

Beograd, 2011.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković