ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za novembar 2013.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.PETAK, 1.11.2013. U 14:00
Natasa Glisovic
PRIMENA FAKTORSKE ANALIZE U MEDICINI

ČETVRTAK, 7.11.2013. U 15:00
Dr Nebojsa Ikodinovic
UOPSTENI KVANTIFIKATORI

ČETVRTAK, 21.11.2013. U 15:00
Velimir Ilic
AKSIOMATSKA KARAKTERIZACIJA MERA INFORMACIJA I IZVESNOSTI

U okviru predavanja razmatracemo aksiomatsku karakterizaciju mera informacija i izvesnosti. Uvescemo Inforcer meru, koja objedinjuje mere informacija i izvesnosti, i dati sistem za njenu karakterizaciju.

ČETVRTAK, 21.11.2013. U 15:00
Edin Mulalic
PRIMENA PSEUDOADITIVNOSTI U PROBLEMU AKSIOMATIZACIJE TSALLIS-ove ENTROPIJE

U ovom predavanju, razmatracemo primenu pseudoaditivnosti u problemu aksiomatizacije Tsallis-ove entropije. Iako je askiomatizacija Tsallis-ove entropije razmatrana od strane veceg broja istrazivaca i razliciti aksiomatski sistemi su vec predlozeni, i dalje postoje neka nerazjasnjena pitanja. Razmotricemo neke od predlozenih aksiomatizacija, a zatim ukazati na probleme u njima i predloziti moguca resenja.


ČETVRTAK, 28.11.2013. U 15:00
Aleksandar Perovic
APPLICATIONS OF PROBABILISTIC AND RELATED LOGICS TO DECISION SUPPORT IN MEDICINE

Beograd, 2013.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković