Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za NOVEMBAR 2021.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 14h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

Video prenos predavanja možete pratiti putem linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/Ys65rKpRmPC99kvpx
Ukoliko želite da aktivno učestvujete (u smislu vaših eventualnih pitanja ili komentara) možete se prijaviti putem registracione forme na ovom linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/gvS3adhP2bTJ8ZuDT

 

ČETVRTAK, 04.11.2021. u 14:00, On-line
Aleksandar Perović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
O PROŠIRENJU HEJTINGOVOG INTUICIONISTIČKOG ISKAZNOG RAČUNA VARIJANTOM SRPSKO-RUSKOG INFINITARNOG PRAVILA IZVOĐENJA
Na predavanju će biti reči o problemima vezanim za dokaz jake potpunosti pomenutog formalnog sistema, kao i veza ovakvih sistema sa verovatnosnim logikama.

ČETVRTAK, 18.11.2021. u 14:00, On-line
Žarko Mijajlović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
50 GODINA KUREPINE LEVI FAKTORIJEL HIPOTEZE
...

ČETVRTAK, 25.11.2021. u 14:00, On-line
Aleksandar Perović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
O INTUICIONISTIČKOM ISKAZNOM RAČUNU SA INFINITARNIM PRAVILOM IZVOĐENJA III
U skici dokaza teoreme potpunosti koji sam prošli put pričao potkrala se greška - konstruisano raširenje polazne teorije je kompletno, što nikako nije dobro. Ovaj put ću prikazati modifikaciju infinitarnog pravila koja omogućuje dokaz sledećeg tvrđenja:
Neka teorija T ne dokazuje formulu A. Tada se teorija T može proširiti do disjunktivno i deduktivno zatvorene teorije T' koja takođe ne dokazuje formulu A.
Ovde su posebno interesantne formule oblika A=-(p + -p), gde je - negacija, + disjunkcija i p proizvoljno iskazno slovo.

Obavezno je nošenje maski i održavanje distance. Broj prisutnih na predavanju ograničen na najviše 10 (uključujući i predavača).

Beograd, 2020.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković