ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za NOVEMBAR 2022.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 14h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

Video prenos predavanja možete pratiti putem linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/kdyH6izdfFkxcpe8P/?group=kdyH6izdfFkxcpe8P
Ukoliko želite da aktivno učestvujete (u smislu vaših eventualnih pitanja ili komentara) možete se prijaviti putem registracione forme na ovom linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/gvS3adhP2bTJ8ZuDT

 

ČETVRTAK, 03.11.2022. u 14:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Radoš Bakić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
MILEVA MARIĆ I ALBERT AJNŠTAJN - O RELATIVNOSTI JEDNE LJUBAVI
...

ČETVRTAK, 10.11.2022. u 15:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Nenad Krdžavac
PR-OWL 2 RL-A LANGUAGE FOR SCALABLE UNCERTAINTY REASONING ON THE SEMANTIC WEB
U ovom izlaganju biće predstavljeni rezultati istraživanja objavljeni u radu L. L. dos Santos, R. N. Carvalho, M. Ladeira, L. Weigang, G. L. Mendes, PR-OWL 2 RL-A language for scalable uncertainty reasoning on the semantic Web, 11th International Workshop on Uncertainty Reasoning for the Semantic Web (URSW 2015), 2015. PR-OWL je jedan jezik za modelovanje neizvesnosti na Semantic Web. Biće prikazan primer jedne baze znanja korišćenjem PR-OWL jezika.

ČETVRTAK, 17.11.2022. u 14:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Zoran Ognjanović, Matematički institut SANU
SAUL KRIPKE (1940 - 2022)
We will present the biography of Saul Kripke, with a particular focus on the emergence of the semantics of modal logics.

ČETVRTAK, 24.11.2022. u 14:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Miloš Laban, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
O ESENCIJALNOM PARADOKSU POSMATRAČA BESKONAČNOSTI
...

Obavezno je nošenje maski i održavanje distance. Broj prisutnih na predavanju ograničen na najviše 10 (uključujući i predavača).

Beograd, 2022.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković