ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za NOVEMBAR 2023.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 14h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

Video prenos predavanja možete pratiti putem linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/kdyH6izdfFkxcpe8P/?group=kdyH6izdfFkxcpe8P
Ukoliko želite da aktivno učestvujete (u smislu vaših eventualnih pitanja ili komentara) možete se prijaviti putem registracione forme na ovom linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/gvS3adhP2bTJ8ZuDT

 

ČETVRTAK, 02.11.2023. u 14:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Miodrag Rašković, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts
NEKLASIČNE LOGIKE - POGLED I PREGLED
...

ČETVRTAK, 09.11.2023. u 14:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Aleksandar Perović
LOGIKA DOKAZIVOSTI
Na predavanju će biti reči o klasičnim i aktuelnim istraživanjima o logici dokazivosti.

ČETVRTAK, 16.11.2023. u 14:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Miodrag Rašković, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts
NEKLASIČNE LOGIKE - POGLED I PREGLED
...

ČETVRTAK, 23.11.2023. u 14:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Nebojša Ikodinović, Matematički fakultet
ESSLLI 2023 - LOGIKE SA VEROVATNOSNIM KVANTIFIKATORIMA I OPERATORIMA
Na predavanju će biti prikazan kurs koji su Dragan Doder i Nebojša Ikodinović držali na letnjoj školi ESSLLI 2023 (34th European Summer School in Logic, Language and Information) početkom avgusta 2023. godine. Kurs "Logike sa verovatnosnim kvantifikatorima i operatorima" obuhvatao je najvažnije pristupe proučavanju veza između Logike i Verovatnoće (induktivne logike, logike sa verovatnosnim kvantifikatorima, logike sa verovatnosnim operatorima). Osnovni cilj je bio da se pokažu zajednički aspekti svakog pristupa i otvore neka pitanja o njihovim međusobnim vezama.Beograd, 2023.

Sekretar Seminara:
Bojana Lasković
Rukovodilac Seminara:
Prof. dr Miodrag Rašković