ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za oktobar 2011.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 13.10.2011. U 15:00
T. Timotijević-Stojanović
DESKRIPTIVNE LOGIKE, I DEOČETVRTAK, 20.10.2011. U 15:00
I. Cukić
JEDNA BAZA PODATAKA ZA MEDICINAREČETVRTAK, 27.10.2011. U 15:00
N. Ikodinović
LOGIKE SA INTEGRALIMA

Beograd, 2011.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković