ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za oktobar 2012.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 04.10.2012. U 15:15
Nebojša Ikodinović
NON-ARCHIMEDEAN PROBABILITY MEASURESČETVRTAK, 11.10.2012. U 15:15
dr Dragan Doder
VEROVATNOSNI PRISTUP MERENJU PROTIVRECNOSTIČETVRTAK, 18.10.2012. U 15:15
Marija Boričić
Prikaz rada A. M. Frisch, P. Haddawy, Anytime deduction for probabilistic logic, Artifical Intelligence 69 (1994) 93-122ČETVRTAK, 25.10.2012. U 15:00
Angelina Ilic-Stepic
USLOVNE p-ADSKE VEROVATNOSNE LOGIKE

Beograd, 2012.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković