ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za oktobar 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 9.10.2014. U 15:00
Jelena Jockovic
MARKOVSKI PROCESI


ČETVRTAK, 23.10.2014. U 15:00
Aleksandar Perovic
NEMONOTONO REZONOVANJE

ČETVRTAK, 30.10.2014. U 15:00
Biljana Stojkovic i Oliver Stojkovic
DNK ANALIZA U PROBLEMIMA MIGRACIJE LJUDI I DREVNIH OSTATAKA


Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković