ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za oktobar 2016.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 13.10.2016. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Rados Bakic
SRPSKI JEZIK - JEDAN POGLED U PROSLOST
Sazetak: Predavanje je nastavak ranijh predavanja koje su odrzana na ovu temu. Bice prikazani novi primeri veza srpskog i drugih jezika kojima ce se zaokruziti razmatranja pokrenuta na ranijim predavanjima.

Beograd, 2016.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković