ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za OKTOBAR 2019.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

CETVRTAK, 10.10.2019. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Perović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
PRIKAZ REZULTATA FLAMINIJA, GODOA I HOSNIJA O KONDICIONALIMA
...

CETVRTAK, 17.10.2019. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Perović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
PRIKAZ REZULTATA FLAMINIJA, GODOA I HOSNIJA O KONDICIONALIMA (nastavak)
...

CETVRTAK, 24.10.2019. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Rašković, MI SANU
KADA OTKRIVAMO A KADA STVARAMO U MATEMATICI
Kroz istoriju razvoja pojma broja kao i pojmova beskonačnosti (bilo broja ili skupa brojeva) ilustruje se šta mi to otkrivamo (prvo u prirodi a kasnije od stvorenog) a šta stvaramo (od otkrivenog). Usput se razmatraju i pojmovi postojanja i istine.


Beograd, 2019.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković