ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za april 2013.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 1. april, u 18:00
Slobodan Vujosevic, Matematicki fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici
O GEDELOVOM ONTOLOSKOM ARGUMENTU

Rezime: Medju Gedelovim spisima, koji za njegovog zivota nisu objavljivani, nadjena je i jedna kratka beleska u kojoj je izlozen prvi cisto logicki dokaz o postojanju Boga. Iako je njegova argumentacija bila sasvim precizna i ostavljala malo prostora za razlicite interpretacije, ona je ipak inspirisala mnoge autore i njen smisao je siroko analiziran u logici, filozofiji i filozofiji religije.

Ponedeljak, 15. april, u 18:00
Kosta Dosen, Filozofski fakultet i Matematicki institut, Beograd
KATEGORICKO I HIPOTETICKO U TEORIJI DOKAZA

Rezime: Jedan pristup u opstoj teoriji dokaza je da se, kao u Kari-Hauardovoj korespondenciji, da prednost dokazima, koji su shvaceni kategoricki, bez hipoteza. Drugi je pristup kategorijalne teorije dokaza, gde su osnovne dedukcije, koje su hipoteticke. Ta dva pristupa mogu biti ponekad matematicki ekvivalentna, ali vode razlicitim rezultatima.

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************