ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za april 2015.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 27. april, u 18:00
Peter Schroeder-Heister, Eberhard Karls Universitat Tubingen
PARADOXES AND STRUCTURAL RULES

Abstract: The paradoxes, in particular Russell's antinomy, were a driving force for the development of mathematical logic in the 20th century. The major paradigms (set theory, type theory) restrict the formation of mathematical entities (sets, types), for example by weakening comprehension. However, since the work of Curry and Fitch in the 1930s, it is a well-known fact that restrictions on the underlying logic can block paradoxes as well, in particular by giving up contraction. From the point of view of Gentzen-style proof theory, this is a restriction of the structural principles of logic. The talk will deal with various plausible possibilities to restrict structural rules (identity, contraction, cut), but at a local level, which avoids the total abandoning of any of these rules. It will also deal with the possibility of introducing termination provisos for the application of cut in a sequent calculus with term-annotated formulas, which sheds some light on advantages the sequent calculus has over natural deduction.OBAVESTENJE: Na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 24. do 26. aprila ce se odrzati Druga beogradska postdiplomska konferencija iz filozofije i logike:

https://2ndbelgradephilosophy.wordpress.com/

U okviru konferencije ce se, u nedelju 26. aprila, odrzati Simpozijum iz teorije dokaza koji se organizuje zajedno sa Seminarom za opstu teoriju dokaza.

Program Simpozijuma mozete pronaci na ovom linku .

Abstrakti radova se nalaze na ovom linku .

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************