ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za decembar 2016.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.PONEDELJAK, 26.12.2016. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Jovana Obradovic, IRIF, Univerzitet Pariz Didro, Inria, Francuska
KATEGORIFIKOVANE CIKLICNE OPERADE
Rezime: Kategorifikacija je znacajna kako za teoriju homotopija tako i za teoriju dokaza, gde se tice jednakosti dedukcija. Ona podrazumeva prelazak sa skupova na kategorije, sa funkcija na funktore, i sa jednakosti na izomorfizme, za koje treba dokazati koherentnost, u smislu da svi dijagrami komutiraju. Ovde ce biti reci o kategorifikaciji ciklicnih operada koje su, iako poticu iz algebre, interesantne za teoriju dokaza, gde sugerisu reverzibilnost izmedju premisa i zakljucaka. Ta kategorifikacija je u vezi sa simetricnim monoidalnim kategorijama i koherencijom za njih, ali koherencija sada trazi nova resenja, u kojima se koriste ideje i rezultati Dosena i Petrica o koherenciji kategorifikovanih operada.

 

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************