ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za januar 2016.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 4. januar, u 18:00
Stevo Todorcevic Departman za matematiku, Univerzitet u Torontu Univerzitet Deni Didro, Pariz VII
UVOD U REMZIJEVSKU KLASIFIKACIJU

Rezime. Predavanje ce biti posveceno motivima koje je imao Remzi za cuvenu teoremu koja nosi njegovo ime. Radi se o vaznoj teoremi kombinatorike, iz koje je iznikla teorija cijem je razvoju predavac najvise doprineo.***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************