ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za mart 2017.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.PONEDELJAK, 06.03.2017. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Marija Boricic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
VEROVATNOSNI RACUN SEKVENATA LKprob(ε)
Rezime: U empirijskim istrazivanjima osnovne forme tvrdjenja mogu se svesti na oblik ,,zakljucak A sledi iz skupa hipoteza Γ u m od n slucajeva'', pri cemu su tvrdjenja koja su ispunjena sa visokim verovatnocama najznacajnija. U nasem radu definisemo sistem sekvenata LKprob(ε) u kojem ovakva tvrdjenja imaju formu ,,iz Γ sledi A sa verovatnoćom najmanje p''. Racun LKprob(ε) predstavlja prosirenje Gencenovog (G. Gentzen) racuna sekvenata klasicne logike iskaza LK, inspirisano Supesovim (P. Suppes) pristupom tretmanu verovatnoce iskaza. Nas sistem predstavlja skup pravila izvodjenja pomocu kojih mozemo iz konacnih skupova hipoteza u formi verovatnosnih sekvenata izvoditi zakljucke istog takvog oblika. Osnovni rezultat istazivanja je iskazan kroz teoreme potpunosti i saglasnosti za racun LKprob(ε) u odnosu na verovatnosnu semantiku cije je definisanje inspirisano radovima Karnapa (R. Carnap), Popera (K. R. Popper) i Leblana (H. Leblanc).

 

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************