ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za novembar 2013.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 4. novembar, u 18:00
Kosta Dosen, Filozofski fakultet i Matematicki institut, Beograd
KOMPOZICIJA, RACUNANJE I VELIKI PROBLEMI

Rezime: "Dobra notacija je pola zdravlja" kaze stara matematicka poslovica, koju logicari narocito vole. Dobra notacija za kompoziciju je jedan kruzic. Bice osim toga reci o tome da racunanje nije samo sebi cilj, nego je cilj nesto drugo, sa cim se srecemo u velikim logickim problemima. Alternativni naslov ovog predavanja bi mogao da bude "Primedbe o Kari-Hauardovoj korespondenciji".

Ponedeljak, 18. novembar, u 18:00
Jelena Ivetic, Fakultet tehnickih nauka, Novi Sad
O INTUICIONISTICKIM FORMALNIM RACUNIMA SA KONTROLOM RESURSA

Rezime: U predavanju ce biti reci o formalnim racunima koji su prosirenja lambda racuna sa operatorima za dupliranje i brisanje promenljivih, te stoga odgovaraju strukturnim pravilima kontrakcije i slabljenja.Predstavicemo i po dva tipska sistema za uvedene racune:osnovni tipski sistem, kojim se uspostavlja Kari-Hauardova korespondencija sa formalnim sistemima sa eksplicitnim strukturnim pravilima za intuicionisticku logiku, i tipski sistem sa presekom, pomocu kojeg je moguce okarakterisati skup terminirajucih terama.

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************