ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za DECEMBAR 2018.
SREDA, 05.12.2018. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Stevo Šegan, Državni univerzitet u Novom Pazaru
KALENDARI, ISTORIJSKE ERE I HRONOLOGIJA
U izlaganju biće date, osim retko poznatih operativnih detalja tzv. živih kalendara, i neka antropološka i kosmološka obeležja kalendara, bilo da su proistekla iz astronomskih ili neastronomskih njihovih osnova. Posebno će biti opisan značaj kalendara u stvaranju posebne i opšte kulture i značaj kalendara kao priznaka tipologije kulture. Prepoznavanje doslednih principa u stvaranju i održavanju kalendara biće dato na primerima i komparaciji živih kalendara i različitih relikta svetske kalendarske prakse. Prateći računi i algoritmi su mahom sopstvene izrade bilo da su dati u, sada već arhaičnom, FORTRAN kodu ili u nekom od SKRIPT jezika i omogućavaju da se vrlo jednostavno izrade osnove većine svetski poznatih kalendara. Poseban osvrt biće učinjen na vezu kalendarske prakse, istrijskih era i hronologije sa modernim sistemima za održavanje i distribuciju vremena i nastanak novih era.
SREDA, 12.12.2018. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Radoš Bakić, Učiteljski fakultet u Beogradu
NEKI EPISTEMIOLOŠKI ASPEKTI TEORIJE RELATIVNOSTI
Teorija relativnosti i kvantna mehanika su drastično produbile naš uvid u svet koji nas okružuje, Pored toga ona su pokrenula i neka važna epistemiološka pitanja koja se tiču naše percepcije i načina na koji dobijamo informacije iz okruženja. U ovom aspektu, savremena fizika se sve više približava postulatima koja postoje u dalekoistočnim filozofijama već hiljadama godina. Na predavanju će biti reči o nekim predavačevim zapažanjima vezanim za ove teme.Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.

prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Tatjana Jakšić Kruger
Sekretar seminara