ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za DECEMBAR 2022.
SREDA, 07.12.2022. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36 i Online
Igor Salom, Institut za fiziku, Beograd
NOBELOVA NAGRADA ZA 2022. GODINU I KRAJ ERE MEHANICIZMA
Polemike između Ajnštajna i Bora o kvantnoj mehanici i prirodi samog univerzuma ušle su u anala i fizike i filozofije. Ove inspirativne diskusije kulminirale su 1935. godine formulacijom "EPR paradoksa", kroz koji su Ajnštajn, Podolski i Rozen maestralno ukazali na naizgled besmislene predikcije kvantne mehanike, između ostalog i na "spooky action at distance" problem. Ipak, ovi njihovi argumenti protiv kvantne mehanike ostali su filozofske prirode, sve dok 1964. godine Džon Bel nije uspeo da ih, na genijalni način, pretvori u matematičku teoremu, formulisavši eksperimentalno proverljivu nejednakost koja mora biti zadovoljena u svakom mogućem "zdravorazumskom" (u Ajnštajnovom smislu) univerzumu. Ovogodišnji nobelovci su zaslužni za eksprimentalnu proveru važenja Belove nejednakosti, odnosno za to što smo danas - nakon nedvosmislenih demonstracija da je nejednakost narušena - sa matematičkom izvesnosšću sigurni da naš svemir ne može biti "zdravorazumski", odnosno "lokalno-realističan", te da više ne postoji čak ni teorijska mogućnost da se ikada iznađe (lokalno-)mehanicistička teorija koja bi odgovarala našoj fizičkoj stvarnosti.
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.

prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Tatjana Jakšić Kruger
Sekretar seminara