Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za JANUAR 2020.
SREDA, 29.01.2020. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milan Dimitrijević, AOB
NOBELOVE NAGRADE ZA ASTRONOMSKA OTKRIĆA U XXI VEKU
Nobel nije predvideo nagradu za astronome ali je veći broj astronomskih otkrića nagrađen u okviru fizike. Niz ovakvih nagrada u XXI veku započet je 2002. godine, kada je jednu polovinu dobio Rikardo Đakoni, otac rendgenske astronomije, a drugu su delili Rajmond Devis i Masatoši Košiba, oci neutrinske astronomije. Nobelova nagrada za otkrića koja su učinili astronomi ili imaju veze sa astronomijom dodeljena je i 2006, 2011, 2013, 2015, 2017. kao i prošle 2019. godine. U predavanju će se govoriti o ovim nagradama i laureatima, kao i o tome kako su oni proširili i upotpunili naša shvatanja o Univerzumu.
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.

prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Tatjana Jakšić Kruger
Sekretar seminara